นวมินทราศิรวาทราชสดุดี

This is a SEO version of นวมินทราศิรวาทราชสดุดี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

"นวมินทราศิรวาทราชสดุดี"

 

 

 

 

 

อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์