ธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพ

This is a SEO version of ธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาศ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง