พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน กราบบูชาพระพุทธปฏิมา ในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า

This is a SEO version of พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน กราบบูชาพระพุทธปฏิมา ในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

 

พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน
กราบบูชาพระพุทธปฏิมา
ในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า
 
The Buddha Images: Auspicious Treasures of the Front Palace
Pay Homage to the Holy Icons that are Associated with Our Gracious Kings