พระบฏ

This is a SEO version of พระบฏ Page 25
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

กรมศิลปากรจัดพิมพ์

เนื่องในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2545

เรื่อง "พระบฏ"

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

วันที่ 19 เมษายน 2545