พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ที่พบในประเทศไทย วัดมุจลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี