ประกาศ "เปิดหอพระสิหิงค์ทุกวัน" ให้ประชาชนเข้าสักการบูชา ได้ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยไม่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ใดๆ

ประกาศ "เปิดหอพระสิหิงค์ทุกวัน" ให้ประชาชนเข้าสักการบูชา ได้ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยไม่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ใดๆ
-------------
ที่ผ่านมา หอพระสิหิงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะเปิดในวันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
บัดนี้ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมดีๆ ของครอบครัวในวันหยุด รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เทศกาล หรือโอกาสต่างๆ สามารถเข้าสักการบูชาพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทุกวัน โดยมิต้องกังวลว่าจะมีวันหยุดใดๆ
-------------
ระเบียบการเข้าชม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม (เข้าชมฟรี)
- มีแผ่นพับ (โบรชัวร์) ข้อมูลประวัติหอพระสิหิงค์ แจกฟรี
- โปรดแต่งกายสุภาพ เหมาะสมตามกาลเทศะ ด้วยเป็นหอพระ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อันควรเคารพบูชา
- ไม่อนุญาตให้จุดธูปเทียน หรือการก่อให้เกิดเพลิงควันไฟภายในหอพระ แต่สามารถถวายดอกไม้ พวงมาลัย ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ให้ภายในหอพระ
- ไม่อนุญาตให้ปิดทอง ณ จุดใดๆ ก็ตามภายในหอพระ
- โปรดละเว้นการสัมผัส จับต้อง ตู้กระจก แท่นฐาน เครื่องพุทธบูชาต่างๆ ภายในหอพระ
- ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน อยู่ประจำ
--------------
เริ่มให้บริการในวันหยุด ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ศกนี้ เป็นต้นไป
--------------
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช 
โทร. ๐๗๕ ๓๕๖ ๔๕๘