นิทรรศการพิเศษ จิ๋นซี ฮ่องเต้

นิทรรศการพิเศษ จิ๋นซี ฮ่องเต้ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ธันวาคม 2562 ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร