ชวนท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ชมฟรี

    กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ชวนท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒