ขอเชิญฟังการเสวนา เรื่อง "ฟิล์มกระจกหน่วยงานในไทยและต่างประเทศ" ในวันเสาร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

               กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญฟังการเสวนา เรื่อง "ฟิล์มกระจกหน่วยงานในไทยและต่างประเทศ" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของนิทรรศการ เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก ในวันเสาร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ โดย ๔ วิทยากร ที่คลุกคลีกับฟิล์มกระจกและภาพเก่า 

 

ผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาได้ที่ www.thaiglassnegative.com