กรมศิลปากร เปิดตัว Application การจองตั๋ว เข้าชมการแสดงสำนักการสังคีต

กรมศิลปากร เปิดตัว  Application การจองตั๋ว เข้าชมการแสดงสำนักการสังคีต ntt.finearts.go.th  วันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าใช้ระบบ สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร้ว ยอดการจองตั๋วในวันที่ 17 พฤษภาคม ในช่วงเช้า ขายตั๋วไปกว่า 600 ใบ