กรมศิลปากรกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดทรงศิลา จังหวัดชัยภูมิ

  กรมศิลปากร กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ณ วัดทรงศิลา  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป       

                                                                     

          ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  นำไปถวายณ วัดทรงศิลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยจะมีพิธีสมโภชองค์พระกฐินในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.

          กรมศิลปากร จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ หรือสิ่งของ โดยเสด็จพระราชกุศล  ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว   ได้ที่ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ในกรณีส่งธนาณัติ หรือ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ โปรดสั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ กรมศิลปากร  ปณ.หน้าพระลาน กทม. ๑๐๒๐๐ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลานบัญชีเลขที่ ๐ ๕ ๐ ๕ ๗ ๐ ๓ ๔ ๕ ๕ ๙ ๐ ชื่อบัญชี    การกุศลกรมศิลปากร ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ กรมศิลปากรจะได้รวบรวมนำเข้าสมทบถวายบำรุงพระอารมหลวงวัดทรงศิลาต่อไปสอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๑๒