นิทรรศการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั่วประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 08 มกราคม 2558
Tentative schedule International Symposium Ancient Maritime Cross-cultural Exchanges of Asia
วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562