โครงการอนุรักษ์จิตรกรรมวัดปิบผลิวัน (ตะปัง) ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

File size 1.17 MB Download

รายละเอียด :