โครงการปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ในอาคารเดิมให้เป็นสำนักงานห้องประชุมและบรรยายสรุป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

File size 198.31 KB Download

รายละเอียด :