ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

File size 1.13 MB Download

รายละเอียด :