ปรับขนาดอักษร
  1. ปฏิทินกิจกรรม
  2. งานสัมมนา
สิงหาคม
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรมศิลปากร
  • กระดานสนทนาศิลปากร
ประกาศ
:::::กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กำหนดจัดการแถลงข่าวการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑๖: ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวชิรญาณ ชั้น ๑ อาคาร ๒ สำนักหอสมุดแห่งชาติ :::::ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๗: เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์มรดกไทย หัวข้อ "พิพิธภัณฑสถาน โบราณคดีและประวัติศาสตร์ ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารี" ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘  ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร๕๕::::: กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗: จำนวน ๑๐ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://job.finearts.go.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗"
  1. ข่าวเด่น
  2. นิทรรศการเด่น
  3. บทความเด่น
  4. บริการ
  5. แหล่งเรียนรู้

18-August-2014

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗นำไปถวาย ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

04-July-2014

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อภิน.

04-July-2014

มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ .

31-March-2014

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมทั้งชมการจัด.

16-September-2013

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักศิลปากรที่.

25-March-2013

   สำนักศิลปากรที่ ๗ น่าน ขอเชิญร่วมโครงการ.

12-August-2014

            กรมศิลปากร กำหนดให้มีการจัดงาน Creative Fine Arts 2014 : สร้างความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ .

29-July-2014

        คำกล่าวปราศรัย พล.อ.ประยุทธ์ .

18-March-2014

วันที่ ๒๕ และ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระน.

23-June-2014

  การลดขั้นตอน การให้บริการเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ .