1. ปฏิทินกิจกรรม
  2. งานสัมมนา
กรกฎาคม
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Not found data
  • silpakornJuornal

  • ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
ประกาศ
***พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ : เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี  ๒๕๕๙ เรื่อง การขุดค้นทางโบราณคดีเมืองลพบุรี ในรอบทศวรรษ ตั้งบัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ณ หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ   ***ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร:  เนื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง "สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์" ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ วันรจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐ ๒๙๐๒ ๗๙๔๐ ต่อ ๑๐๓,๑๑๓ ***ขอเชิญชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร:  เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด พระเกียรติยศพระพรตอุปราช - ตามรอยบาทพระอวตารปราบมารร้าย - อสูรพ่ายบารมีจักรีวงศ์ ในวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ  เริ่มจองบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามและสำรองที่นั่ง โทร.๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ ในวันและเวลาราชการ ***ขอเชิญชมนิทรรศการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี: "บูชาพระบรมสารีริกธาตุ เถลิงราชย์นวธรรมราชา” อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๕ ยุคสมัย ให้ประชาชนบูชา ๑๐ มิ.ย.- ๓๐ ต.ค. ๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   :::แจ้งย้ายสถานที่ยื่นขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร: จากสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามเพิ่มเติมโทร.๐ ๒๒๒๔ ๗๙๗๖

เนื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียร.

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เ...
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ น...
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  หอส...

20-July-2016

อธิบดีกรมศิลปากร เผยความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุที่ได้มาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย รองรับโบราณวัตถุกว่าสองแสนชิ้น พร้อมตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางกา.

11-July-2016

  วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒...

19-June-2016

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระน...

22-June-2016

นายอนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรม...
ก้าวแห่งความมุ่งมั่น ขับเคลื่อนงานด้านมรดกวัฒนธรรมของชาติ
  สถาบันหลักในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งย­ืน ในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรม
ข่าวรับสมัครงาน